Menu
 Sluiten
Home Archief Geschiedenis Links Contact Intranet
logo 41Paluabt
logo 41Paluabt
logo 41Paluabt

Archief

Onderstaande stukken stonden op de eerste site (41paluabt.net - 2011).


Introductie

Wanneer een mens wat ouder wordt komt er een moment waarop hij of zij wil terug kijken naar- hopelijk- de leukste momenten uit zijn of haar leven. Of uit zijn of haar loopbaan.
Voor mij persoonlijk was de periode, waar ik het voorrecht had 41 Pantserluabatterij te mogen commanderen, een van die periodes. Wat me het meest aangetrokken heeft was, naast de professionaliteit, het enthousiasme van het personeel. Maar ook het idee dat werken bij de 41 Pantserluabatterij iets bijzonders was. Er waren natuurlijk meerdere pantserluabatterijen in Nederland maar bij geen van die eenheden was de samenhang en de kameraadschap zo groot als bij die eenheid in Langemannshof. Het idee dat de batterij ‘anders’ was dan haar Nederlandse tegenvoeters werd door vrijwel iedereen erkend. Soms, en meestal ten onrechte werd de kwalificatie ‘anders’ vervangen door ‘beter’. Wat als een paal boven water staat is dat vrijwel ieder personeelslid van de 41st Pantserluabatterij met plezier heeft gediend in Langemannshof en later tijdens de opheffing in Hohne.

Ik heb zo links en rechts wat navraag gedaan of er behoefte was aan nóg een website waarbij verhalen, anekdotes, foto’s en ander beeldmateriaal konden worden aangeboden. Er bestaat immers al een website van het Korps Luchtdoelartillerie. Het gevoel van saamhorigheid dat altijd kenmerkend is geweest voor ‘Ferie-Mussers’ bestaat blijkbaar nog steeds en ik kreeg van vrijwel alle kanten; officieren, onderofficieren en manschappen een zelfde, meestal positief antwoord.

Om dat gevoel voor saamhorigheid te onderstrepen vormen de mensen die daadwerkelijk bij de batterij of in een van de direct steunende eenheden hebben gediend categorie 1. Deze mensen kunnen, nadat ze ingelogd zijn, niet alleen alle inzendingen lezen maar tevens verhalen en foto’s inbrengen. De website is ook toegankelijk voor familieleden van oud-personeelsleden. Deze vormen een aparte categorie, de categorie 2, waar ze hun persoonlijke ervaringen die niet direct de militaire aspecten van het leven van ‘Feri-Mussers’ betreffen, maar betrekking hebben op verhalen die zich buiten de kazernepoort hebben afgespeeld, kwijt kunnen. Uiteraard kunnen ze hier hun foto’s en verhalen kwijt. Verder resteert de categorie 3. Mensen die geïnteresseerd zijn in wat er bij de oud-personeelsleden van onze batterij leeft, kunnen, nadat ze ingelogd zijn, alle verhalen lezen en foto’s bekijken, maar kunnen geen bijdragen leveren.

Ieder personeelslid van de batterij heeft natuurlijk na zijn plaatsing in Langemannshof een verdere carrière gevolgd. Het zou aardig zijn om te zien wat er zoal met al die kameraden is gebeurd. Een korte CV zou aardig zijn om bij een eerste introductie wat over jezelf te vertellen.

De site zal worden beheerd door Arnold Fickweiler die jullie de spelregels zal uitleggen hoe materiaal kan worden aangeboden en verspreid. De site is als ontwerp een eerste aanzet en zal ongetwijfeld worden verbeterd een aangevuld. Iedereen heeft zijn eigen ‘netwerk’. Loop dit eens door en kijk of je meer kameraden kunt ontdekken die het leuk zouden vinden om op de site te reageren, of nog beter bijdragen te leveren. Maar je zult ergens mee moeten beginnen.

Ik wens jullie veel plezier en kijk met spanning naar jullie bijdragen uit.

Victor A.C. Remouchamps
Luitenant-kolonel der Artillerie (rtd)
C-41 Pantserluchtdoelartillerie batterij 1986-1989Korpscommandant

Met bewondering bekijk ik dit initiatief en kan me volledig vinden in de woorden die in de introducerende tekst door Victor Remouchamps aan de site zijn toevertrouwd.

Ik bekijk het echter niet alleen vanuit het oogpunt van een actief of niet-actief dienend militair maar meer nog vanuit de bindende factor van het behoren tot een groep mensen die iets met elkaar hebben dan wel hadden. Door een steeds verder krimpende organisatie neemt naar mijn mening deze groepsfeeling meer en meer in belang toe.

Zo heeft natuurlijk elke luchtdoelartillerist een fijn en goed gevoel te mogen behoren tot het Korps Luchtdoelartillerie. Bindende factoren op de werkvloer hebben vaak een nog sterker karakter. Daar liggen de mooie en ellendige momenten die je met elkaar hebt meegemaakt, daar liggen de verhalen, daar begint de echte kameraadschap.

Met deze site wordt een (hernieuwd) begin gemaakt om mensen, verhalen en dus deze kameraadschap weer bij elkaar brengen.

Ik mag reeds opgeheven eenheden maar ook de bestaande eenheden van het Korps Luchtdoelartillerie aanbevelen dit voorbeeld te volgen.

Voorheen, nu en in de toekomst blijven we elkaar nodig hebben.

Ik hoop dat (oud-)commandanten deze handschoen oprapen om deze digitale kans ook voor hun eenheid een start te geven.

Uw Korpscommandant Luchtdoelartillerie,
René van Broekhoven,
Luitenant-kolonel der ArtillerieWebmaster

Zoals je kunt lezen in de introductie van Victor Remouchamps is er animo voor een netwerk van personen, die bij 41 Paluabt hebben gediend.

Mij is gevraagd te assisteren bij het opzetten van het netwerk via internet, waar ik graag mijn steentje aan bijdraag.

Ik heb aan mijn tijd bij 41Paluabt hoofdzakelijk goede herinneringen en weet nog goed hoe trots ik was als wij met de hele batterij aan een grote NAVO-oefening deelnamen. De functie van batterijopperwachtmeester van 41 Paluabt was een van de hoogtepunten van mijn diensttijd. Ook mijn vrouw en dochters kijken met veel plezier terug op de tijd dat wij in Duitsland woonden.

De website bestaat uit twee delen.

Het open gedeelte: Het deel waar je nu op bent. Dit deel is voor iedereen bereikbaar. Je vindt hier algemene informatie.

En het gesloten gedeelte: Op dit deel kun je alleen kijken, als je je hebt aangemeld (nadat die aanmelding is geaccepteerd). Je kunt je hiervoor (gratis) aanmelden, via het menu: CONTACT.

De toegelaten aanmeldingen worden verdeeld in 3 categorieën: 41: Daadwerkelijk bij 41Paluabt gediend F: (naaste) Familie van iemand die bij 41 heeft gediend. O: Overigen, die toegang tot de site willen en alleen kunnen kijken.

Na het inloggen, als je je hebt aangemeld, vind je o.a. de (adres-/email-) gegevens van iedereen die zich al via de site heeft aangemeld. Ook is hier een e-prikbord, waarop diegenen die zich hebben aangemeld, berichten voor elkaar kunnen schrijven/achterlaten. Je kunt hier ook jouw eigen gegevens beheren.

Het belangrijkste gedeelte moeten de door iedereen aangeleverde foto's anekdotes, verhalen en verslagen worden.

Ook is er een deel "In Memoriam", waarop we onze overleden collega's herdenken.

Ik hoop op veel aanmeldingen, bijdragen en reacties,
Arnold Fickweiler, webmaster


logo 41Paluabt
logo 41Paluabt
logo 41Paluabt

©2024 - HF51 Webdesign