logo 41Paluabt
logo 41Paluabt
logo 41Paluabt
 


Korpscommandant


Met bewondering bekijk ik dit initiatief en kan me volledig vinden in de woorden die in de introducerende tekst door Victor Remouchamps aan de site zijn toevertrouwd.

Ik bekijk het echter niet alleen vanuit het oogpunt van een actief of niet-actief dienend militair maar meer nog vanuit de bindende factor van het behoren tot een groep mensen die iets met elkaar hebben dan wel hadden. Door een steeds verder krimpende organisatie neemt naar mijn mening deze groepsfeeling meer en meer in belang toe.

Zo heeft natuurlijk elke luchtdoelartillerist een fijn en goed gevoel te mogen behoren tot het Korps Luchtdoelartillerie. Bindende factoren op de werkvloer hebben vaak een nog sterker karakter. Daar liggen de mooie en ellendige momenten die je met elkaar hebt meegemaakt, daar liggen de verhalen, daar begint de echte kameraadschap.

Met deze site wordt een (hernieuwd) begin gemaakt om mensen, verhalen en dus deze kameraadschap weer bij elkaar brengen.

Ik mag reeds opgeheven eenheden maar ook de bestaande eenheden van het Korps Luchtdoelartillerie aanbevelen dit voorbeeld te volgen.

Voorheen, nu en in de toekomst blijven we elkaar nodig hebben.

Ik hoop dat (oud-)commandanten deze handschoen oprapen om deze digitale kans ook voor hun eenheid een start te geven.

Uw Korpscommandant Luchtdoelartillerie,
René van Broekhoven,
Luitenant-kolonel der Artillerie


logo 41Paluabt
logo 41Paluabt
logo 41Paluabt